• Workshop architecten

  Per 1 januari 2017 werkt Ard Hoksbergen (Studio Aa) met Ivar van der Zwan en Milad Pallesh samen onder de naam Workshop architecten. Alle activiteiten van Studio Aa zullen door Workshop architecten gecontinueerd worden. Voor actuele projectinformatie zie www.workshop.archi
 • Basisschool Slotermeer

  Studio Aa ging voor de selectie (gewonnen in juli 2014) voor het ontwerp van basisschool Veerkracht in Slotermeer een samenwerking aan met Studioninedots, de oude werkgever van Ard Hoksbergen. Zij hebben veel ervaring met scholenbouw en treden in dit project op als mentor. Dit is een steunpilaar voor het jonge bureau, waarvoor dit het eerste grote project is.
  Het ontwerp van Studio Aa sluit op een mooie manier aan bij de optimistische subtiliteiten van de wederopbouwwijk, waarin het project is gelegen. Tegelijkertijd zit het ontwerp programmatisch sterk in elkaar, doordat het schoolplein aan de oostkant wordt aangelegd. Dit resulteert in een prettig buurtplein en voorkomt tegelijkertijd de opwarming van het gebouw.
  Het programma bestaat uit 8 klaslokalen, een voorschool, een grote gymzaal en een aula die tevens als buurtruimte fungeert. In samenwerking met het Rotterdamse adviesbureau Huygen wordt een klimaatneutraal gebouw gerealiseerd, dat voldoet aan Frisse Scholen klasse B.

  ⟶   2014   |   in ontwikkeling (oplevering: zomer 2016)   |   opdrachtgever: GPO-WN

 • Van Swindentheater

  In het voormalige van Swindentheater in de Amsterdamse Dapperbuurt worden 15 startersappartementen gerealiseerd. De oorspronkelijke bioscoop werd in 1935 ontworpen door Jan Wils, die lid was van De Stijl en ook het Olympisch Stadion in Amsterdam ontwierp.
  Voor de herontwikkeling wordt de theaterzaal verwijderd, en worden 15 2-kamer-appartementen gebouwd. In het midden van het vierkante volume is een atrium ontworpen, dat de woningen naast toegangen ook deels van indirect daglicht voorziet.

  ⟶   2013   |   haalbaarheidsstudie   |   opdrachtgever: Being Development

 • Rehobothkerk

  De eigenaar van de kerk, de gereformeerd vrijgemaakte kerk Utrecht Centrum, huist al sinds eind jaren ’50 in het gebouw. In het begin van de jaren ’80 is de kerk na een brand grondig verbouwd, en anno 2015 is het complex toe aan een volgende ‘make over’.
  Naast het actualiseren van het interieur en het toevoegen van een extra vergaderzaal wordt het gebouw aan de buitenzijde sterk verbeterd. De kerkgemeenschap heeft de wens om meer onderdeel te worden van het rondom gelegen Tolsteegplantsoen, zodat meer contact ontstaat met mensen uit de buurt. Bovendien beschikt het complex over een prachtige binnentuin, die de gemeenschap meer wil gaan delen met buurtgenoten om haar zichtbaarheid te vergroten.
  Als architect hebben wij deze wensen vertaald naar een ontwerp dat zowel qua uitstraling als organisatie past bij de ligging in het plantsoen. De belangrijkste ingreep daarin is de wijziging van de positie van de entree. In de huidige situatie ligt deze aan een klein pleintje aan de Briljantlaan. De wens voor de nieuwe situatie is een half verhard pleintje langs de zuidgevel van de kerk, waarbij de entree een stuk naar het oosten wordt verplaatst. Dit refereert tevens naar de oorspronkelijke situatie, waarin de hoofdentree aan een pleintje in het plantsoen lag. Verder ontstaat hiermee een link met de omliggende bebouwing, waarvan de entrees ook in de groenzone, en dus niet aan de Briljantlaan liggen.
  Op deze manier wordt het complex meer onderdeel van het plantsoen, en kan bovendien een centrale entree worden gemaakt, die ook als doorgang en doorkijk naar de binnentuin fungeert.

  ⟶   2015   |   in ontwikkeling   |   opdrachtgever: gereformeerd vrijgemaakte kerk Utrecht Centrum

 • ErfGoed

  Op een kleine nieuwbouwlocatie ten noorden van het Overijsselse Oudleusen zijn 4 eengezinswoningen ontworpen. De com- pacte volumes maken zich qua positionering los van de omliggende bebouwing, waarmee een meer vrije setting ontstaat, die doet denken aan een boerenerf. Vanuit die gedachte zijn ook alle externe bergingen ondergebracht in één volume, zodat het erf actief wordt gebruikt. De eenvoudige, maar krachtige uitstraling is een verwijzing naar de landbouwschuren in de omgeving. De houten gevels hebben een ‘shou-sugi-ban’-behandeling ondergaan, een traditionele Japanse brandtechniek om hout te verduurzamen en onderhoudsvrij te maken.
  De woningen zijn energieneutraal. Daarbij is gekozen voor duurzame oplossingen die zo weinig mogelijk dure installaties no- dig hebben, en veelal zijn geïntegreerd in het ontwerp. Aan de noordzijde heeft de woonkamer slechts één laag raam, waarmee de nadruk wordt gelegd op het uitzicht over de weilanden. Op het zuiden zijn grote glasvlakken aangebracht, die in de zomer door bladverliezende loofbomen worden beschaduwd. Het huishoudelijk afvalwater komt terecht in een helofytenvijver, zodat het uiteindelijk kan worden gebruikt om de tuinen te sproeien. Door het gebruik van grondbuizen wordt instromende verse lucht in de zomer afgekoeld, en in de winter opge- warmd. Daarnaast zijn de woningen voorzien van zonneboilers, een regenwaterreservoir voor spoelwater, 3-laags glas, dikke houtwollen gevelisolatie en een zeer compact leidingsysteem.

  ⟶   2013   |   inzending Jonge Architectenprijs 2013 ronde 2

 • FlexHut

  De FlexHut is een modulair systeem, dat in elke tuin past. Een basiselement bestaat uit een eenvoudig prieel van 3,15 x 3,15m (10m2). Binnen de regelgeving van het vergunningsvrij bouwen kan dit element maximaal drie keer worden geplaatst; achter elkaar, naast elkaar of in een L-vorm. Naar wens kunnen de elementen worden dichtgezet of opengelaten. Zo kan een prieel worden uitgebreid naar een buiten- verblijf, of kunnen deze twee worden gecombineerd. Het basiselement is opgebouwd uit houten balken, waardoor het goedkoop blijft, en eenvoudig door iedereen zelf in elkaar is te zetten. Desgewenst kan bovenop de constructie een stalen plaat worden bevestigd om meer beschut te kunnen zitten.

  ⟶   2013   |   inzending Jonge Architectenprijs 2013 ronde 1

 • Cours et Jardins

  De oude kern van het Franse dorp Fosses bestaat naast de school en de kerk uit een aantal traditionele boerderijen: gesloten complexen die vanuit de straten soms een verrassende inkijk bieden in de zachte, luwe binnenruimte. De ensembles van deze boerenerven bestaan uit een losse ordening van grotere en kleinere volumes met verschillende functies rondom een centraal gelegen open hof.

  Ons plan is opgebouwd uit twee hoofdlagen: de structuur van boerenerven in de dorpskern die naar het noorden wordt doorgetrokken enerzijds, en het landschap dat naar het zuiden wordt doorgetrokken anderzijds. Op deze manier ontstaat een synergie tussen stedelijke en natuurlijke ontwikkeling.

  De bestaande structuur van omsloten boerenerven met hun beschermde binnenkant en representatieve buitenkant wordt vanuit de dorpskern doorgezet naar het noorden, waar de nieuwe woonwijk in de vorm van verschillende hoven in het landschap ligt. Het nieuw te realiseren programma (een ambachtelijk centrum, een pottenbakkersmuseum en een dorpsplein) is ondergebracht in soortgelijke erven, en kent daarmee dezelfde typologie.

  Het noordelijk gelegen landschap wordt doorgetrokken naar de dorpskern, om vervolgens over te gaan in de recreatiestructuur rondom het beekdal en het Bois de Fosses. Zo ontstaat een parkachtige strook, waarin de erven maar ook de meer landschappelijke onderdelen (kerkhof, dorpsplein, archeologische vindplaats en dorpsweide) zijn opgenomen.

  ⟶   2013   |   Prijsvraaginzending Europan 12   |   In samenwerking met David Kloet en Herman Zonderland

 • Clarissenhof

  Het gebied rondom het Centraal Station van Tilburg staat aan de vooravond van een grote ontwikkeling. Het plangebied Clarissenhof zal een heel eigen gezicht geven aan De:Werkplaats, de spoorzone, en daarmee aan het hart van Tilburg. Op deze plek zal een geheel nieuwe leefomgeving verrijzen, met ruimte voor ontspanning in een setting van stedelijke gezelligheid.
  Tilburg ontwikkelde zich van katholieke industriestad naar transportstad, onderwijsstad en werkplek voor moderne dienstverlening. Al die lagen zullen doorklinken in Clarissenhof, waar midden in de stad heerlijk gewoond kan worden.

  Supervisor Liesbeth van der Pol (Dok architecten, voormalig Rijksbouwmeester) schreef voor het ontwerpen van de woningen een prijsvraag uit onder jonge architecten. Uit 75 inzendingen werd Ard Hoksbergen met 3 andere architecten geselecteerd.

  ⟶   2012   |   in ontwikkeling   |   opdrachtgever: Credo Integrale Planontwikkeling B.V.

 • Kleiklooster

  Het kleiklooster. Een gastvrije, diaconale en spirituele plek middenin de Bijlmer. Gastvrij, want open gemeenschappelijke buurtkamer, koffieplek ‘zonder openingstijden’. Diaconaal, want plekken voor opvang + actief in de buurt. En spiritueel, want plek van (avond)gebed en liturgie. Het klooster is bedoeld als aanjager en spil van een grote diaconale gemeenschap in zuidoost, van christenen die geloven met handen en voeten.

  ⟶   2013   |   opgeleverd 2015   |   opdrachtgever: Kleiklooster
 • St. Joseph paviljoen

  Na ruim een halve eeuw zullen de funderingen van de Sint Joseph-kerk in het Sloveense Žužemberk weer worden blootgelegd, zodat ze kunnen dienen als fundering van het nieuw te bouwen dorpspaviljoen. Op de funderingen verschijnen nu lage muren van stampleem, die met hun massiviteit doen denken aan de oude kerkmuren. Tussen deze nieuwe muren wordt een open stalen vloer gemonteerd, waardoor vanuit het paviljoen de ondergrondse resten van de oude kerk altijd zichtbaar zijn. Bovenop de muren wordt een lichte houten overkapping gebouwd, zodat het paviljoen ook deels als beschutte plek kan worden gebruikt bij activiteiten en bijeenkomsten. Waar ooit de toren stond, staat nu een klein podium met daarop een zonnewijzer. Op deze manier is op de plek van de toren opnieuw de tijd af te lezen.

  De houten constructie bovenop de lemen muren bestaat voor een groot deel uit houten vakken, die op meerdere manieren kunnen worden gebruikt. Zo kunnen ze bij een voorstelling dienen als tribune, kunnen er producten in te koop worden aangeboden, en op een mooie zondagmiddag kunnen ze plaats bieden aan mensen die in de zon een krant willen lezen. Aan de zuidzijde van het paviljoen zijn de vakken hoger, zodat er meer zonlicht binnen komt. Het middelste deel en het podium kunnen worden gebruikt voor diverse sociale activiteiten, presentaties of evenementen. Het oude koor achter het paviljoen dient als opslagruimte voor het onderhoud van het omliggende plein.

  ⟶   2013   |   Prijsvraaginzending Europan 12   |   in samenwerking met David Kloet en Herman Zonderland

 • Nomad village

  1. Door de financiële crisis in de bouw zijn de afgelopen jaren in Amsterdam vele terreinen braak (‘waste’) komen te liggen. Vooral rondom de Zuidas, maar ook op toplocaties dichtbij het centrum.
  2. Het terug transporteren van een gebruikte (‘waste’) container kost meer dan het importeren van een nieuwe, waardoor de Amsterdamse havens vol staan met ongebruikte, lege containers.
  Door op braakliggende terreinen in de stad ‘Waste Containers’ te plaatsen, worden deze locaties tot leven gewekt. Niet alleen omdat de containers bewoond kunnen worden, maar vooral omdat ze ook inzetbaar zijn als werkruimte, atelier, winkel of horeca. Zo ontstaan ware zelfvoorzienende, tijdelijke dorpen (‘Nomad Villages’). Dergelijke strategieën zijn kenmerkend voor de stad Amsterdam (denk bijvoorbeeld aan de NDSM-werf, de Houthavens en straks Zeeburgereiland), en werken uitstekend om vergeten plekken op de culturele kaart te zetten.

  ⟶   2012   |   prijsvraag   |   opdrachtgever: Archiprix Nederland

 • Kerckebosch

  Deze boskavel in Zeist grenst, in tegenstelling tot de meeste naastliggende kavels, aan twee zijden aan het bos. Door de bebouwing zover mogelijk achterop de kavel te plaatsen, draagt ook de voortuin van de woning bij aan het ‘bosgevoel’. Zowel de ruimte voor als achter de woning wordt zo ervaren als privé-gebied.
  Om de woning op een natuurlijke en ontspannen manier in het bos te laten landen, is in de plattegrond een hoekverdraaiing geïntroduceerd. Dit verzacht het uiterlijk van de woning, en maakt haar minder statisch. Op deze manier ontstaan tevens meer verticale lijnen, die samenvallen met de omringende bomen. Bovendien levert deze ingreep zowel binnen als buiten verrassende en spannende plekken op, die de woning een specifiek karakter geven.
  Het glooiende karakter van de omgeving is ook in de woning voelbaar: aan de voorzijde ligt de woonkamer, boven de bosvloer uitgetild. Verder naar achter wordt de vloer lager, om in de woonkeuken via een grote pui aan te sluiten op de achtertuin.
  Het gebouw is opgetrokken uit natuurlijke materialen: rood-bruin metselwerk, blankhouten kozijnen en leisteen. Het terrein rondom de woning is bewust niet volledig verhard; de ‘bosvloer’ loopt vanuit het bos door rondom de woning.

  ⟶   2012   |   prijsvraag (eervolle vermelding)   |   opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch

 • Barber

  Dit project betreft het interieur van een ambachtelijke scheersalon, gevestigd in een 19e-eeuws winkelpand in de Amsterdamse Jordaan. Om een rauwe, maar warme sfeer te creëren, is voornamelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen: een vloer van oude verzaagde vloerbalken, leemstucwerk, montereyden-platen, leer en beton. De koperen leidingen, die als een reusachtig spinnenweb door het hele interieur zijn getrokken, vormen de blikvanger van de salon.

  ⟶   2012   |   opgeleverd, in gebruik   |   opdrachtgever: Barber Amsterdam

 • Schuurhuis

  Dit ontwerp is een haalbaarheidsstudie naar het vervangen van een schuur voor een woonhuis op een boerenerf in Staphorst. Conform eisen van de welstand is de woning ontworpen in het exacte silhouet van de schuur met aangrenzend kippenhok. De begane grond vormt de woning van een klein gezin, met aan de achterzijde een open gevel naar het weiland. Op de verdieping bevindt zich een bed & breakfast. De gevels zijn van zwartgeteerde planken, zoals dat de traditie is in de regio.

  ⟶   2009   |   schetsontwerp, niet gebouwd   |   opdrachtgever: particulier

 • Karaat

  Karaat Magazine is een initiatief van Ard Hoksbergen en vormgever Martien ter Veen. Laatstgenoemde produceerde eerder een magazine met popgroep LPG, en werkte onder andere als artist in residence bij NRC Next. De twee vrienden delen een interesse in 'de smaak van het maken', en willen dit graag delen met andere kunstenaars.

  Het tijdschrift is per editie opgebouwd rondom een ander materiaal. Voor de eerste editie, die in het teken staat van klei, is een samenwerking aangegaan met de Amsterdamse keramiste Manon Maatje. Zij slaagde erin om prachtig servies te maken van klei die naar boven kwam bij het aanleggen van de Noord/Zuidlijn. In het eerste nummer staan interviews met 'baksteenprofessor' Jan Peter Wingender en de Vlaamse kunstenares Anne Ausloos, die de oorsprong van keramiek verkent. Verder onder andere een reportage over de laatste baksteenfabriek in Noord-Nederland, het debuut van een aanstormende schrijver en een ode aan het compromisloze metselwerk van Sigurd Lewerentz.

  ⟶   2012   |   in ontwikkeling   |   eigen initiatief | www.karaatmag.nl