dima
 • Cours et Jardins

  De oude kern van het Franse dorp Fosses bestaat naast de school en de kerk uit een aantal traditionele boerderijen: gesloten complexen die vanuit de straten soms een verrassende inkijk bieden in de zachte, luwe binnenruimte. De ensembles van deze boerenerven bestaan uit een losse ordening van grotere en kleinere volumes met verschillende functies rondom een centraal gelegen open hof.

  Ons plan is opgebouwd uit twee hoofdlagen: de structuur van boerenerven in de dorpskern die naar het noorden wordt doorgetrokken enerzijds, en het landschap dat naar het zuiden wordt doorgetrokken anderzijds. Op deze manier ontstaat een synergie tussen stedelijke en natuurlijke ontwikkeling.

  De bestaande structuur van omsloten boerenerven met hun beschermde binnenkant en representatieve buitenkant wordt vanuit de dorpskern doorgezet naar het noorden, waar de nieuwe woonwijk in de vorm van verschillende hoven in het landschap ligt. Het nieuw te realiseren programma (een ambachtelijk centrum, een pottenbakkersmuseum en een dorpsplein) is ondergebracht in soortgelijke erven, en kent daarmee dezelfde typologie.

  Het noordelijk gelegen landschap wordt doorgetrokken naar de dorpskern, om vervolgens over te gaan in de recreatiestructuur rondom het beekdal en het Bois de Fosses. Zo ontstaat een parkachtige strook, waarin de erven maar ook de meer landschappelijke onderdelen (kerkhof, dorpsplein, archeologische vindplaats en dorpsweide) zijn opgenomen.

  ⟶   2013   |   Prijsvraaginzending Europan 12   |   In samenwerking met David Kloet en Herman Zonderland