dima
 • Kerckebosch

  Deze boskavel in Zeist grenst, in tegenstelling tot de meeste naastliggende kavels, aan twee zijden aan het bos. Door de bebouwing zover mogelijk achterop de kavel te plaatsen, draagt ook de voortuin van de woning bij aan het ‘bosgevoel’. Zowel de ruimte voor als achter de woning wordt zo ervaren als privé-gebied.
  Om de woning op een natuurlijke en ontspannen manier in het bos te laten landen, is in de plattegrond een hoekverdraaiing geïntroduceerd. Dit verzacht het uiterlijk van de woning, en maakt haar minder statisch. Op deze manier ontstaan tevens meer verticale lijnen, die samenvallen met de omringende bomen. Bovendien levert deze ingreep zowel binnen als buiten verrassende en spannende plekken op, die de woning een specifiek karakter geven.
  Het glooiende karakter van de omgeving is ook in de woning voelbaar: aan de voorzijde ligt de woonkamer, boven de bosvloer uitgetild. Verder naar achter wordt de vloer lager, om in de woonkeuken via een grote pui aan te sluiten op de achtertuin.
  Het gebouw is opgetrokken uit natuurlijke materialen: rood-bruin metselwerk, blankhouten kozijnen en leisteen. Het terrein rondom de woning is bewust niet volledig verhard; de ‘bosvloer’ loopt vanuit het bos door rondom de woning.

  ⟶   2012   |   prijsvraag (eervolle vermelding)   |   opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch